Privacy Policy Wicked Wigs

1. TEN EERSTE

Wicked Wigs vindt het waarborgen van jouw privacy erg belangrijk en neemt de bescherming van persoonsgegevens daarom ook zeer serieus.

Naast het feit dat wij natuurlijk voldoen aan relevante wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en andere toepasselijke wet- en regelgeving, willen wij jouw gegevens graag goed beschermen en transparant zijn over de persoonsgegevens die wij verwerken en met welke doeleinden. Dit doen wij door het toepassen van organisatorische en technische maatregelen, het naleven van een intern privacy beleid en een goede informatievoorziening. In deze privacy policy leggen wij uit op welke wijze wij hier vorm aan geven en wat jouw rechten zijn als betrokkene.

Wicked Wigs blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat deze privacy policy als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. Wicked Wigs adviseert jou dan ook deze privacy policy regelmatig te raadplegen.

2. WAT IS DE AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die voorschrijft aan welke eisen Europese bedrijven moeten voldoen om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens of informatie, waaraan iemand jou zou kunnen herkennen. Verwerken is de term voor alle handelingen omtrent deze gegevens zoals het verzamelen en opslaan.

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Wij verwerken persoonsgegevens door de formulieren waarmee je actief informatie met ons deelt (denk bijvoorbeeld aan adresinformatie in het bestelformulier. Als je een account aanmaakt of een bestelling plaatst, verwerken wij de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en inloggegevens. Als jij je abonneert op onze nieuwsbrief, wordt naast jouw e-mailadres ook jouw naam opgeslagen in ons e-mailsysteem, zodat wij je in onze nieuwsbrief persoonlijk kunnen aanspreken.

4. OP BASIS WAARVAN VERWERKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens die je ons geeft tijdens het plaatsen van een bestelling om jouw product te kunnen bezorgen. We hebben deze gegevens nodig om jouw bestelling correct te kunnen verzenden. Deze gegevens verwerken wij op de wettelijke grondslag van het uitvoeren van een (koop)overeenkomst. Jouw bestelinformatie kunnen wij vervolgens ook weer gebruiken voor het maken van nieuwsbriefgroepen en marketingcampagnes. Dit gebeurt op grondslag van een gerechtvaardigd belang voor marketingdoeleinden. Jouw persoonsgegevens kun je gemakkelijk inzien en veranderen in jouw account. De persoonsgegevens die wij verwerken indien jij je aanmeldt voor onze nieuwsbrief worden verwerkt op basis van jouw toestemming. Jij geeft deze gegevens uit eigen beweging en wij stellen onze privacy policy beschikbaar. Je kunt jouw toestemming eenvoudig intrekken door je af te melden van onze nieuwsbrief onderaan elke e-mail.

5. JOUW RECHTEN ALS BETROKKENE

  • Recht op informatie: Jij hebt het recht op volledige en juiste informatie. Deze verstrekken wij jou via onze privacyverklaring. Uiteraard kun je ons ook altijd alles vragen via info@wickedwigs.nl
  • Recht op inzage: Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien. Veel gegevens kun je inzien via jouw persoonlijke pagina.
  • Recht op rectificatie: Als je denkt dat wij verkeerde gegevens verwerken van jou, kun je dit aanpassen op jouw persoonlijke pagina, of door ons een verzoek te sturen.
  • Recht op vergetelheid: Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens bij ons te laten verwijderen. Soms moeten we bepaalde gegevens echter wel alsnog bewaren voor onze administratie, of om ervoor te zorgen dat we jou niet alsnog benaderen. Als jij je afmeldt voor onze nieuwsbrief, worden jouw gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief verwijderd.
  • Recht om verwerkingen te beperken: Als je van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of niet correct verwerken, kun je dat deel van de verwerking beëindigen.
  • Recht van bezwaar: Je kunt verwerkingen van jouw persoonsgegevens stopzetten.
  • Recht op dataportabiliteit: Door de nieuwe wetgeving heb jij het recht om jouw persoonsgegevens duidelijk van ons te ontvangen. Wij kunnen deze op jouw verzoek ook doorsturen.

Jouw verzoek om een of meerdere van bovenstaande rechten uit te oefenen, kun je sturen naar info@wickedwigs.nl Je ontvangt van ons een bevestiging van jouw verzoek. Het kan zijn dat wij extra gegevens nodig hebben om de aanvraag te kunnen behandelen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de persoonsgegevens van onze klanten goed worden beschermd en alleen terechtkomen bij de desbetreffende persoon zelf. Alle verzoeken worden behandeld binnen één maand nadat deze geldig zijn verklaard.

Te allen tijde heb je het recht om een klacht in te dienen bij onze toezichthoudende autoriteit, in dit geval de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

6. BEWAARTERMIJNEN

De persoonsgegevens die wij verwerken door het aanmaken van een account of het abonneren op onze nieuwsbrief bewaren we totdat jij je afmeldt of jouw account laat verwijderen.

Overige persoonsgegevens bewaren wij zolang wij hiertoe door andere wet- en regelgeving verplicht zijn. Denk hierbij aan administratieplicht.

7. EXTERNE VERWERKERS

Wij maken gebruik van betrouwbare externe verwerkers, die in samenwerking met ons jouw persoonsgegevens t.b.v. ons verwerken. Denk hierbij aan een intern administratiesysteem, een server, e-mailprogramma en een logistiek bedrijf om jouw pakketje te leveren. Wij treffen met hen passende regelingen omtrent het verwerken van persoonsgegevens door het afsluiten van verwerkersovereenkomsten.

8. BEVEILIGING

Intern nemen wij passende organisatorische maatregelen omtrent de bescherming van jouw persoonsgegevens en voeren wij een dynamisch beleid. Ook worden de technische beveiligingsmaatregelen regelmatig (door externen) gecheckt en geëvalueerd. Onze website is beveiligd met SSL, waardoor je gegevens versleuteld worden verzonden.

9. HEB JE NOG VRAGEN?

Mocht je na het lezen van deze privacy policy nog vragen hebben omtrent privacy, dan staan wij jou graag te woord! Stuur ons een mail via info@wickedwigs.nl

Deze privacy policy is integraal van toepassing op alle bezoekers van onze website en klanten.