Certificering en etikettering

A-CATEGORIE DENEMARKEN

De Cosmeticaverordening heeft tot doel de volksgezondheid te beschermen en de vrije handel binnen de Europese Gemeenschap te bevorderen. In de verordening zijn de eisen voor het op de markt brengen van cosmetica vastgelegd. Aan make-up bedoeld voor kinderen worden echter geen aanvullende eisen gesteld.

Alleen in Denemarken zijn er veiligheidseisen geformuleerd voor de samenstelling van materialen bestemd voor hobby en creativiteit. Hieronder valt ook water make-up voor kinderen.

Categorie A is het hoogst haalbare.


A-categorie certificaat

Grimas Water Make-up heeft het A-categorie certificaat.

De categorie A certificering houdt in dat het product veilig is en gebruikt mag worden door kinderen vanaf 3 jaar.

Ook voor andere Grimas producten die door kinderen worden gebruikt is het A-categorie certificaat in Denemarken aangevraagd en verkregen.

Denemarken stelt op het gebied van conserveermiddelen ook bij gewone cosmetica eisen die strenger zijn dan die van de Cosmeticaverordening. Ook aan deze eisen voldoet Grimas volledig.ETIKETTERING

Elk Grimas product heeft een eigen etiket. Op het etiket staan de ingrediënten vermeld die in dat specifieke product voorkomen. Dit geldt ook voor de pigmenten en kleurstoffen. Grimas gebruikt geen verzameletiketten.

Op alle door Grimas geproduceerde producten staat het hand in open boek symbool.

Dit symbool betekent dat nadere informatie over het product beschikbaar is. Deze informatie is te vinden bij de Productinformatie en de Voorbeelden op de Grimas website.

Op alle Grimas producten staat de naam Grimas, het postadres, het land van herkomst (Holland) en het webadres vermeld, zodat niet alleen de firma zelf maar ook uitgebreide informatie over de producten snel te vinden is.

Gewicht & volume

Op alle Grimas producten staat het gewicht of volume in gram of milliliter vermeld.

Op de Grimas website staat bij de Water make-up Pure ook de inhoud in milliliters per kleur en per maat omgerekend naar gram. Dit is bedoeld als service voor mensen die merken watermake-up onderling kwantitatief willen vergelijken.

Houdbaar na opening

Het 'houdbaar na opening' symbool met daarin het aantal maanden informeert de gebruiker hoelang het cosmetisch product na opening kan worden gebruikt.

Minstens houdbaar tot Het zandlopertje met daarbij de datum (dag, maand, jaar) geeft de 'minimale houdbaarheidsdatum' aan. Bij Grimas is de minimale houdbaarheidsdatum die op het etiket staat tevens de batchcode. Deze batchcode kunt u gebruiken om op de Grimas website het specifieke recept van het betreffende product op te roepen.

Grimas zet het zandlopertje standaard op elk etiket, zodat de gebruiker weet tot welke datum het product gegarandeerd goed blijft. Bovendien kan een gebruiker er dankzij deze vermelding zeker van zijn dat hij nooit met een verouderd product te maken heeft.

Ingrediëntenvermelding op het etiket

Ingrediënten worden aangegeven met hun INCI-naam. INCI is de afkorting van International Nomenclature Cosmetic Ingredients. Deze internationale naamgeving zorgt voor duidelijkheid. Eindgebruikers kunnen zo zien welke ingrediënten in een product zijn verwerkt. Dit is bijvoorbeeld handig bij een eventuele overgevoeligheid voor een bepaalde stof.

Grimas vermeldt de ingrediënten van de door haar geproduceerde make-up op de verpakking én met de maximaal gebruikte percentages bij Kleuren, Maten, ingrediënten, te vinden bij de Productinformatie.

Als eerste wordt het ingrediënt genoemd dat het grootste aandeel heeft in het product. Daarna komen de ingrediënten aan bod die in kleinere hoeveelheden in het product zitten. Ingrediënten die voor minder dan 1% in het product voorkomen, staan in willekeurige volgorde aan het eind van de lijst.

Pigmenten en kleurstoffen worden aan het eind van de ingrediëntenlijst genoemd, ook als ze in grotere hoeveelheden zijn gebruikt. Pigmenten en kleurstoffen hebben een CI-code. CI is de afkorting van Colour Index.

Ongeparfumeerd

Alle Grimas producten zijn ongeparfumeerd. Lipstick (Pure) en Gloss bevatten wel een smaakessence (fruit essence mix). Omdat bij de Europese wet smaakessences eerder onder parfum vielen, was Grimas verplicht dit onder de noemer parfum te vermelden, terwijl het strikt gesproken niet om parfumstoffen gaat. De Europese wet maakt inmiddels onderscheid tussen geurstoffen en smaakstoffen en daarom heet vanaf januari 2015 een smaakessence 'aroma' en staat het als zodanig op de verpakking vermeld.

Nanodeeltjes

Onder nanodeeltjes worden deeltjes verstaan die kleiner zijn dan 100 nanometer. Een nanometer is één miljardste deel van een meter. De Cosmeticaverordening stelt het tegenwoordig verplicht om bij ingrediënten die in nanovorm zijn gebruikt de vermelding '(nano)' op de verpakking achter de ingrediëntnaam te zetten.

Grimas maakt gebruik van silicia in nanovorm. Silicia is heel fijn vermalen kiezelzand. Silicia (nano) komt voor in Anti Shine, Blood Capsules en Tooth Enamel.

Omdat er steeds meer nanomaterialen gebruikt worden, wordt er in Europa nader onderzoek naar de veiligheid ervan verricht.

Verzameletiket versus productspecifiek etiket

Op etiketten van bijvoorbeeld oogschaduw is het toegestaan om één en hetzelfde etiket voor alle tinten te gebruiken en alle kleurstoffen van de hele range op te sommen met gebruikmaking van de term "kan ... bevatten". Door een verzameletiket weet je nooit precies welke kleurstof in welk product zit. Grimas vindt het belangrijk om meer specifieke informatie te geven. Dit is bijvoorbeeld belangrijke informatie voor mensen die allergisch op een bepaalde kleurstof kunnen reageren.

Elk Grimas product heeft een eigen etiket. Op het etiket staan de ingrediënten vermeld die in dat specifieke product voorkomen. Dit geldt ook voor de pigmenten en kleurstoffen. Grimas gebruikt geen verzameletiketten.